Strona główna / Aktualności / Wyjazd studyjny do Styrii, targi branży motoryzacyjnej AutoContact’18 w Austrii.

Wyjazd studyjny do Styrii, targi branży motoryzacyjnej AutoContact’18 w Austrii.

Zdjęcie wpisu

W dniach 24-27 września 2018 przedstawiciele naszej firmy wzięli udział w misji gospodarczej organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wyjazd obejmował wizyty w zakładach firm stowarzyszonych w klastrze AC Styria oraz w targach branży motoryzacyjnej AutoContact’18 w Grazu. Nasza firma pojechała jako jeden z członków Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. Misji przewodniczył Marszałek Województwa Podkarpackiego, pan Władysław Ortyl.

Udział w misji został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości

Wróć